skip to Main Content
035-52 68 540 info@schipperbvinstallatie.nl

Bij deze hebben wij het genoegen u geheel vrijblijvend onze aanbieding te doen toekomen voor een service-abonnement van uw gastoestel.

Wij kunnen u twee soorten abonnementen, voor de cv-ketel aanbieden te weten;

  1. abonnement cv-ketel €   98,00 *
  1. abonnement cv-ketel € 170,00 *

A. abonnement geiser, gasboiler, WTW-unit €   50,00 (i.c.m. met een cv-ketel) *

A. abonnement ventilatiebox €   37,00 (i.c.m. met een cv-ketel)

Inspectiekosten / onderhoudsbeurt voor aangaan

onderhoudsabonnement €  98,00 *

* per jaar brengen wij € 15,00 incl. BTW per gastoestel in rekening i.v.m. de Gasketelwet VERPLICHT

Prijzen zijn inclusief 21% B.T.W. en geldig tot en met 31-12-2024

Bij het A-abonnement wordt aan de cv-ketel, geiser en gasboiler 1 maal per 18 maanden onderhoud verricht, volgens fabrieksvoorschrift, eventuele gebreken worden aan u gemeld. Bij eventuele storingen worden arbeid (inclusief reistijd) en eventuele materialen in rekening gebracht.

Bij het C-abonnement wordt aan de cv-ketel 1 maal per 18 maanden onderhoud verricht, volgens fabrieksvoorschrift, eventuele gebreken worden aan u gemeld. Bij storingen aan de cv-ketel wordt aan u geen arbeid en autokosten in rekening gebracht, tot maximaal 2 uur per storing. Materialen worden u wel in rekening gebracht. 

Bij het A-abonnement voor de box-ventilator en WTW-unit wordt 1 maal per 18 maanden onderhoud verricht aan de toestellen. Exclusief het reinigen van kanalen en ventielen. Bij eventuele storingen worden arbeid (inclusief reistijd) en eventuele materialen in rekening gebracht.

De abonnementen hebben een looptijd van 1 januari tot en met 31 december, indien er aan Uw cv-ketel recent geen onderhoud is uitgevoerd door Schipper Installatie B.V. wordt het toestel door ons gecontroleerd voordat het abonnement ingaat, hiervoor worden inspectiekosten in rekening gebracht à € 98,00.

Bij een C contract wordt € 98,00 aan u berekend vermeerderd met € 6,00 maal het aantal resterende maanden van het lopende jaar. In het volgende nieuwe jaar wordt u dan het gehele abonnementsgeld in rekening gebracht.

Back To Top